Arama
İsmail Keskin

İsmail Keskin

Yazar hakkında merak ettikleriniz…

Sosyal Medya

Yazar Hakkında

Tarih, çatışma ve uzlaşma, ülkeler arası yakınlaşma konularında birçok konferansa uzman ve konuşmacı olarak katılan İsmail Keskin, son dönem çalışmalarında tarih ve edebiyatın barış ve uzlaşı üzerine olası katkıları üzerinde yoğunlaşıyor.
2011 yılında Türk Ermeni yakınlaşmasına bir katkı olması amacıyla Erme¬nistan ve Türkiye’de yapılan sözlü tarih çalışmalarına dayanan Nor&Eski belge¬sel projesinin proje koordinatörlüğü ve yönetmenliğini üstlendi. 2012’de aynı programın devamında sözlü tarih eğitmeni olarak yer aldı. 2013 yılında Muş ve Ermenistan’ın Talin bölgesinde yapılan sözlü tarih çalışmalarına dayanan proje kitabının eş editörlüğünü yaptı. 2010-2014 yılları arasında American University Washington DC ‘Barış Çalışmaları Programı’nın Türkiye, Yunanis¬tan ve Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği saha çalışmalarının danışman koordinatörlü¬ğünü yürüttü.
2014 yılından itibaren tarih çalışmalarına arşiv odaklı devam eden İsmail Keskin, 19. ve 20.yy’da Basra Körfezi’nde yaşanan bayrak krizleri ve yine aynı dönemde Cezayir’den Suriye ve Filistin’e mülteci iskânı gibi farklı alanlarda bağımsız araştırmalar yönetmektedir.